• NA ROK SZKOLONY 2021/2022

   Przedszkole w Krynce ogłasza zapisy dzieci 3 – letnich, 4 – letnich, 5 – letnich i 6 -letnich 

    

   Termin składania deklaracji od 25.02.2021 r. do 04.03.2021 r.

   ZAPRASZAMY
    

   Karty zgłoszenia dzieci można pobrać w przedszkolu, w sekretariacie  oraz ze strony internetowej szkoły.

    

   karta zgłoszenia dziecka
   do przedszkola

  • Dążeniem naszej szkoły jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój.
   • MEN
   • OKE
   • WFOŚiGW
   • Gmina Łuków
   • Inwestycja w jakość kształcenia w Gminie Łuków - projekt
   • Aktywna Tablica
  • Sprawozdania finansowe za rok 2018 naszej placówki znajduje się w BIP-ie
   Gminnego Zespołu Oświatowego w Łukowie w menu "Rejestry i ewidencje"