• Dążeniem naszej szkoły jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój.
   • MEN
   • WFOŚiGW
   • Gmina Łuków
   • Inwestycja w jakość kształcenia w Gminie Łuków - projekt
   • Aktywna Tablica
   • Program Powszechnej Dwujęzyczności